ATH/TECH | Γιατί να επιλέξω ένα τεχνολογικό κολέγιο για τις σπουδές μου

ΤΑ ΟΦΕΛΗ ΤΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΕΝΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΟΛΕΓΙΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΜΟΥ

Όσα δεν λέγονται στις τάξεις

Το βασικότερο ερώτημα που καλούνται να απαντήσουν οι μαθητές στα τελευταία χρόνια φοίτησης και ιδιαίτερα στην Γ’ Λυκείου είναι πώς θα επιλέξουν σπουδές που βρίσκονται σε άμεση σύνδεση με την αγορά εργασίας, ανάμεσα σε μία πληθώρα επιλογών που πολλές φορές φαντάζουν δελεαστικές, αλλά καταλήγουν φρούδες ελπίδες. Γιατί το πραγματικό άγχος των σπουδαστών σήμερα είναι ο πολύτιμος χρόνος και τα χρήματα που θα ξοδέψουν στις σπουδές τους να μεταφραστούν σε ένα πτυχίο με επαγγελματική αποκατάσταση, σε μία οικονομία κρίσης που η λύση για να επιβιώσει και να διαπρέψει κάποιος είναι η σωστή επιλογή αντικειμένου.

Ο χάρτης της απασχόλησης μεταβάλλεται δραστικά. Η αναντιστοιχία των προσφερόμενων δεξιοτήτων με τις ανάγκες της αγοράς, οι γνώσεις που δεν προσαρμόζονται στις εξελίξεις και η απουσία soft skills είναι ανάμεσα στα θέματα που προβληματίζουν τις επιχειρήσεις.

Σε πρόσφατη έρευνα που εκπονήθηκε με τη συνεργασία της Ernst &Young, του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών και της Endeavor Greece, ανάμεσα στα συμπεράσματα μπορείτε να διαβάσετε ότι οι περισσότεροι εργοδότες δηλώνουν δυσκολία να βρουν το κατάλληλο ανθρώπινο δυναμικό για να καλύψουν συγκεκριμένες θέσεις απασχόλησης, επειδή ο χάρτης της απασχόλησης μεταβάλλεται δραστικά, αλλά τα προγράμματα σπουδών των πανεπιστημίων δεν προσαρμόζονται γρήγορα. Επίσης η αναντιστοιχία των προσφερόμενων δεξιοτήτων μετις ανάγκες της αγοράς, οι γνώσεις που δεν προσαρμόζονται στις εξελίξεις και η απουσία soft skills είναι ανάμεσα στα θέματα που προβληματίζουν τις επιχειρήσεις. Συγκεκριμένα σε έναν τομέα αιχμής, όπως οι σπουδές πληροφορικής, κατευθύνεται μόνο το 4% των φοιτητών, παρά την ιδιαίτερα υψηλή ζήτηση ειδικών στην Ελλάδα και την πρόβλεψη για 750.000 κενές θέσεις εργασίας στην Ευρώπη έως το 2020.

Επειδή λοιπόν η εκπαίδευση είναι επένδυση, οι σπουδές τεχνολογίας σε μία σχολή πληροφορικής στην Ελλάδα είναι αυτές που μπορούν να εξασφαλίσουν την επαγγελματική αποκατάσταση, να αποσβέσουν το κόστος της επένδυσης της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και να καταστήσουν τον σπουδαστή έναν επαγγελματία με γνώσεις και δεξιότητες που χρειάζεται η σύγχρονη αγορά εργασίας. Ένα κολέγιο τεχνολογίας που παρέχει αναγνωρισμένα πτυχία πληροφορικής είναι ο ιδανικός φορέας για να παρέχει όλα τα παραπάνω.

Μην ξεχνάμε ότι οι μαθητές υπόκεινται σε όλη τη σχολική τους ζωή στο υπέρμετρο άγχος των Πανελληνίων με το κίβδηλο δίπολο της επιτυχίας ή της αποτυχίας σε αυτές, ενώ ουσιαστικά και στις δύο περιπτώσεις ο στόχος δεν είναι να αφιερώσει κανείς χρόνο και χρήματα σε σπουδές που δεν συμβαδίζουν με τις ανάγκες της αγοράς εργασίας και τα προσωπικά του όνειρα για το μέλλον του ως επαγγελματίας. Για έναν μαθητή ή μία μαθήτρια που αγαπά την τεχνολογία και τις εφαρμογές της όπως τις βιώνει στην καθημερινότητα, ένα bachelor’s στο computer science σε ένα κολέγιο της Αθήνας είναι μια λογική και σίγουρη επιλογή.

Τα συνολικά έξοδα διαβίωσης ενός φοιτητή σε μια επαρχιακή πόλη μπορούν να ξεπεράσουν τα δίδακτρα ενός κολεγίου με δομημένο πρόγραμμα σπουδών, από το οποίο ένας συνεπής σπουδαστής μπορεί να αποφοιτήσει σε προγραμματισμένο χρόνο, χωρίς να επηρεάζεται από αστάθμητους εξωτερικούς παράγοντες και να προχωρήσει με το μέλλον του ως επαγγελματίας. Επιπροσθέτως ένα κολέγιο μπορεί να παρέχει το απαραίτητο networking με την αγοράς εργασίας και να συνδέσει ουσιαστικά τις σπουδές με αυτή, καθώς διατηρεί το πλεονέκτημα της στενής σχέσης με τις επιχειρήσεις και, μέσω του προγράμματος σπουδών, φροντίζει να συνδυάζει άρρηκτα την παρεχόμενη γνώση με τις ανάγκες του επιχειρηματικού κόσμου.

Πώς το καταφέρνει αυτό πρακτικά;
Με ένα κράμα μαθημάτων από τους δύο βασικούς άξονες που κινούν την παγκόσμια οικονομία, την τεχνολογία και την επιχειρηματικότητα. Με σύγχρονη βιβλιογραφία και ύλη που είναι προσαρμοσμένη στην ελληνική και στη διεθνή πραγματικότητα. Με ολιγομελή τμήματα που εξασφαλίζουν προσωπική επαφή με τους καταρτισμένους καθηγητές, οι οποίοι έχουν ακαδημαϊκή εμπειρία, αλλά και επαφή με τον επιχειρηματικό κόσμο και δύνανται να κατευθύνουν τους φοιτητές ανάλογα με τις δυνατότητες τους και τις κλίσεις τους στη σωστή κατεύθυνση για να αξιοποιήσουν στο έπακρο τις δυνατότητές τους. Με σύγχρονες εγκαταστάσεις και ένα campus που δημιουργεί συνθήκες παραγωγικότητας και έμπνευσης για το σύνολο των φοιτητών. Με συνεχή αξιολόγηση των καθηγητών, καθώς στα κολέγια είναι πάντα κάτοχοι μεταπτυχιακών και διδακτορικών τίτλων, που αξιολογούνται τακτικά, ώστε να είναι πάντα υψηλό το επίπεδο εκπαίδευσης. Με ένα δομημένο πρόγραμμα σπουδών που ολοκληρώνεται σε συγκεκριμένο χρόνο, ώστε ο φοιτητής να ξεκινήσει άμεσα τα επόμενα βήματα ως επαγγελματίας που είναι και η επιθυμητή κατάληξη των σπουδών.

Ο συνδυασμός αγγλόφωνης και ελληνόφωνης διδασκαλίας που μπορεί να προσφέρει ένα κολέγιο αποτελεί πλεονέκτημα που διευκολύνει τον φοιτητή στην προσαρμογή του στην αγγλική γλώσσα, σε σχέση με την απευθείας φοίτηση σε ένα ξένο πανεπιστήμιο.

Άρα στο ερώτημα για το ποια είναι η ιδανική σχολή, θα πρέπει να εξετάζει κανείς τον εκπαιδευτικό φορέα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης που θα επιλέξει, έχοντας κατά νου τις παροχές και το επίπεδο σπουδών που εξασφαλίζει για τους σπουδαστές του καθώς και τους τίτλους σπουδών και τι αντίκρισμα έχει το εκάστοτε πτυχίο στην αγορά εργασίας. Όσον αφορά στα αναγνωρισμένα από τους δημόσιους φορείς κολέγια, τα πτυχία που δίνουν στους σπουδαστές τους αναγνωρίζονται από το Συμβούλιο Αναγνώρισης Επαγγελματικών Προσόντων ως επαγγελματικά ισοδύναμα με πτυχία των ΑΕΙ/ΤΕΙ.
Και φυσικά η επιλογή επηρεάζεται και από τις φιλοδοξίες του σπουδαστή να συνεχίσει τις σπουδές του σε ένα μεταπτυχιακό πρόγραμμα, ή στα συνεργαζόμενα πανεπιστήμια του εξωτερικού ή σε ένα μεταπτυχιακό σε ένα κολέγιο που προσφέρει το ίδιο επίπεδο σπουδών με ένα αντίστοιχο πανεπιστήμιο σε άλλη χωρά, σε πολύ χαμηλότερο κόστος. Ο συνδυασμός αγγλόφωνης και ελληνόφωνης διδασκαλίας που μπορεί να προσφέρει ένα κολέγιο αποτελεί πλεονέκτημα που διευκολύνει τον φοιτητή στην προσαρμογή του στην αγγλική γλώσσα, σε σχέση με την απευθείας φοίτηση σε ένα ξένο πανεπιστήμιο.