ATH/TECH - Το νέο "1520" | ATH/TECH

ATH/TECH – ΤΟ ΝΕΟ “1520”

ATH/TECH - Το νέο "1520"

Tην Παρασκευή 06/03/2020, τελοιόφοιτοι φοιτητές του κολλεγίου, υπό την καθοδήγηση του καθηγητή τους Δρ. Ι. Γαβιώτη, παρουσίασαν σε διοικητικά στελέχη του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων τα αποτελέσματα εκπαιδευτικού project που προσεγγίζει τη λειτουργικότητα του “νέου” 1520.

Συγκεκριμένα, μέσα από την παρουσίασή τους προσπάθησαν να κάνουν σαφείς τις προοπτικές που ανοίγονται με την επικείμενη αναβάθμιση του κέντρου υποδοχής καταγγελιών . Στόχος δε, ήταν να ξεκαθαρίσουν τις τυχόν αοριστίες και τις ασάφειες της εφαρμογής και να δημιουργήσουν βάσιμες προσδοκίες από την αξιοποίησή της.

Το εκπαιδευτικό αυτό project υλοποιήθηκε στο πλαίσιο του αθήματος Industrial Software Project που παρακολουθούν οι τεταρτοετείς φοιτητές του Κολλεγίου. Το μάθημα αυτό στοχεύει στη δημιουργία ενός περιβάλλοντος όπου οι φοιτητές μπορούν να εφαρμόσουν τις γνώσεις τους, να αποκτήσουν εμπειρία σε πραγματικές συνθήκες ανάπτυξης έργων Πληροφορικής, να λειτουργούν ως ομάδα ανάπτυξης λογισμικού και να ενσωματώνουν δεξιότητες και γνώσεις.

Το Athens Tech College ενώνει την αγορά εργασίας με την ακαδημαϊκή εκπαίδευση και γεφυρώνει το κενό που υφίσταται, συντελώντας ουσιαστικά στη δημιουργία νέων επιστημόνων με τα αναγκαία για την αγορά εργασίας εφόδια.