Και μετά τις πανελλαδικές, τι; | ATH/TECH

ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΤΙΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ, ΤΙ;

Και μετά τις πανελλαδικές, τι;

Οι πραγματικοί επιτυχόντες των πανελλαδικών είναι όσοι πέρασαν στη σχολή της προτίμησής τους, με την προϋπόθεση αυτή να έχει σχέση με την αγορά εργασίας και να προσφέρει, εκτός από ένα «χαρτί», ουσιαστικές ικανότητες στους απόφοιτους. Αλλά δεν αρκούν αυτά. Θα πρέπει και ο επαγγελματικός τομέας που επέλεξαν να έχει κενές θέσεις εργασίας και να ζητάει νέα στελέχη.

Πόσες τέτοιες περιπτώσεις γνωρίζετε; Ελάχιστες. Συνήθως οι νέοι φοιτητές περνούν σε σχολές που δεν προτιμούν. Τα χρόνια των σπουδών απλώς μεταθέτουν το πρόβλημα της επαγγελματικής αποκατάστασης για αργότερα, μέχρι να αποδειχθεί πως κάποιες ειδικότητες, θεωρητικών κυρίως επιστημών, είναι το διαβατήριο στην μόνιμη ανεργία.

Επομένως το ερώτημα είναι το ίδιο, είτε αφορά πρωτοετή είτε απόφοιτο: με ποιον τρόπο θα εξασφαλίσεις μια αποδοτική – σε εμπειρίες, σε δημιουργία και σε εισοδήματα – επαγγελματική πορεία;

Ο μόνος τομέας που δεν…προφταίνει να ασχοληθεί με τέτοια ερωτήματα είναι η Πληροφορική. Πρωτοπόρα στην τεχνολογική επανάσταση που άλλαξε τον κόσμο μας και τη ζωή μας, η Πληροφορική είναι ένα πεδίο συνεχών προκλήσεων και φυσικά, επαγγελματικής επιτυχίας. Οι ειδικοί Πληροφορικής έχουν στις ΗΠΑ μέσο αρχικό εισόδημα πάνω από 130.000 δολάρια. Κάθε επάγγελμα, ακόμα και του ιστορικού της Τέχνης, αναβαθμίζεται με τη χρήση εφαρμογών Πληροφορικής.

Άρα, η Πληροφορική είναι ο σίγουρος δρόμος για όσους πήραν από ανάγκη ή από τύχη κάποιον άλλον, ενώ ως δεύτερη ειδικότητα προσθέτει αξία σε κάθε επάγγελμα και εξασφαλίζει ένα μόνιμο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα.

Στην Ελλάδα, όσοι το έχουν συνειδητοποιήσει αυτό βρίσκονται στο AthensTechCollege. Είναι κάτι πολύ περισσότερο από Κολλέγιο:είναι ένα θερμοκήπιο καλλιέργειας εφαρμογών Πληροφορικής και παραγωγής νέων στελεχών με ουσιαστικά εφόδια επαγγελματικής επιτυχίας και δίψας για διάκριση. Το AthensTechCollege διδάσκει μόνο Πληροφορική και Τεχνολογία και εφαρμόζει ένα φιλόδοξο πρόγραμμα σπουδών, προπτυχιακών και μεταπτυχιακών, που εκπαιδεύει experts στην Πληροφορική, έτοιμους να αναλάβουν οποιαδήποτε θέση ευθύνης σε οποιαδήποτε μεγάλη εταιρεία ή να φτιάξουν οι ίδιοι μια start-up.

Το AthensTechCollege συνεργάζεται με το εξειδικευμένο στον τομέα της Πληροφορικής Πανεπιστήμιο του Sheffield, αποτελώντας στην ουσία τμήμα του, καθώς την πλήρη ευθύνη των σπουδών, των κριτηρίων αποδοχής σπουδαστών και των εξετάσεων την έχει το Πανεπιστήμιο του Sheffield.

Σε επίπεδο Bachelor’sυπάρχουν τρεις επιλογές σπουδών:

  • Computer Science
  • Business Informatics
  • Internet Computing

 

Ως μεταπτυχιακές επιλογές προσφέρονται:

  • MSc in Software Development
  • MSc in Software Development with Ιndustry Placement
  • MSc in Advanced Software Engineering – Big Data Engineering & Data Sciences
  • MSc in Web and Mobile Development
  • MSc in Management of Business, Innovation and Technology

 

Υπάρχουν επίσης κύκλοι σεμιναρίων για επαγγελματικά στελέχη, διεπιστημονικά μαθήματα στην τεχνολογία και το management, ειδικά μαθήματα πάνω σε γλώσσες προγραμματισμού και καλοκαιρινά μαθήματα για νέους 14-17 ετών.