ATH/TECH | MSc in MSc in Management of Business, Innovation & Technology
Master's

MSc in Management of Business, Innovation & Technology

Στο οικοσύστημα των startups και της ψηφιακής επανάστασης οι τεχνολογίες εξελίσσονται με ρυθμούς που λίγοι επαγγελματίες μπορούν να ακολουθήσουν, και δημιουργούν ανάγκες για εμπορική εκμετάλλευση των καινοτόμων ιδεών. Το ΜΒΙΤ είναι το πρωτοποριακό μεταπτυχιακό που παρέχει skills για πρακτική εφαρμογή της επιστήμης υπολογιστών στην επιχειρηματικότητα.

MSc in Management of Business, Innovation & Technology

ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΤΟ ΕΠΙΛΕΞΩ

Επειδή σας δίνει πτυχιό από το Πανεπιστήμιο του York, ένα από τα κορυφαία ιδρύματα στον κόσμο για την εμπνευσμένη διδασκαλία και την καθοριστική έρευνα και μέλος του Russell Group στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Επειδή επικοινωνεί τις θεωρητικές βάσεις και αναπτύσσει τις δεξιότητες που είναι απαραίτητες για μια επιτυχημένη διεθνή επαγγελματική καριέρα ως διευθυντικά στελέχη, στον κλάδο των Τεχνολογιών, της Πληροφορικής και των Τηλεπικοινωνιών – ΤΠΕ.

Επειδή είναι το ιδανικό πρόγραμμα για τις ανάγκες των entrepreneurs, των managers και των μελλοντικών managers που δραστηριοποιούνται σε τομείς καινοτομίας και υπηρεσιών και επιθυμούν να χρησιμοποιήσουν τις νέες τεχνολογίες για να πετύχουν στρατηγικά ανάπτυξη, ανταγωνιστικότητα, κέρδη και να δημιουργήσουν αξία για την εταιρία τους.

Επειδή έχει μεγάλο εύρος σε επαγγελματικές ευκαιρίες και εργασιακή αποκατάσταση δεδομένης της μεγάλης ζήτησης στην αγορά εργασίας για επαγγελματίες με προσόντα που συνδυάζουν θεωρητικές γνώσεις ICT management με πρακτική εφαρμογή στο σύγχρονο, κοινωνικοοικονομικό περιβάλλον που δραστηριοποιούνται οι εταιρίες.

Επειδή παρέχει τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες για να ξεκινήσουν οι απόφοιτοι τη δική τους επιχείρηση ή να εργαστούν σε διάφορους τομείς της οικονομίας από τηλεπικοινωνίες και κατασκευές μέχρι consulting agencies ή τεχνολογικές startup.

 

MSc in Management of Business, Innovation & Technology

ΣΤΟΧΟΙ TOY ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
 • Παροχή ενός προγράμματος μαθημάτων που προσφέρει στους μεταπτυχιακούς φοιτητές ευρεία κατανόηση του σύγχρονου, οικονομικού περιβάλλοντος και το ρόλο της καινοτομίας και της τεχνολογίας στην επιχειρηματικότητα.
 • Εξειδίκευση στην κριτική μελέτη και την ανάλυση των ευκαιριών και των στρατηγικών πλεονεκτημάτων που δίνει το IT για εμπορική εκμετάλλευση μιας υπηρεσίας ή ενός προϊόντος, τεχνολογιών αιχμής και καινοτόμων ιδεών.
 • Συνδυασμός των ICT (Information and Communications Technologies) με τις διεργασίες καινοτομίας, τα οργανωτικά μοντέλα και τις στρατηγικές που είναι απαραίτητες ώστε οι επιχειρήσεις να παράγουν και να λανσάρουν στην αγορά προϊόντα και υπηρεσίες σε συνθήκες ανταγωνιστικού οικονομικού περιβάλλοντος.
 • Εκπαίδευση των managers, των μελλοντικών managers, των entrepreneurs και των επαγγελματιών στον τομέα της καινοτομίας. Οι φοιτητές μαθαίνουν να αναγνωρίζουν και να αξιολογούν τα τεχνολογικά trends στην εποχή της παγκοσμιοποίησης, να ασκούν αποτελεσματικό management και να λαμβάνουν έξυπνες αποφάσεις αναλύοντας τις ICT που αναδύονται, τις επιχειρηματικές διεργασίες και πρακτικές, και τις δυναμικές της τεχνολογικής καινοτομίας με προσέγγιση εστιασμένη στη επιχειρηματικότητα.
 • Προετοιμασία των φοιτητών για managerial θέσεις σε εταιρίες που δραστηριοποιούνται σε διεθνείς και τοπικές αγορές με ένα πρόγραμμα σπουδών εναρμονισμένο με τις διαπιστευμένες ανάγκες της αγοράς και των εργοδοτών.
 • Δυνατότητα στους επαγγελματίες που θα παρακολουθήσουν το μεταπτυχιακό πρόγραμμα να ενημερώσουν και να διευρύνουν τις επαγγελματικές τους γνώσεις και δεξιότητες.
 • Καλλιέργεια του επιχειρηματικού πνεύματος στους σπουδαστές με έκθεση σε πετυχημένα και σύγχρονα επιχειρηματικά concept στα χρόνια της τεχνολογικής επανάστασης.
 • Παράδοση μαθημάτων από ειδικό επιστημονικό προσωπικό με εμπειρία και επιτυχίες στην αγορά εργασίας, αλλά και εξειδικευμένους ερευνητές. Οι καθηγητές του CITY College, University of YORK Europe Campus που διδάσκουν έχουν πολύχρονη εμπειρία σε ακαδημαϊκά προγράμματα και έρευνα. Τα συχνά σεμινάρια με guest ομιλητές από το χώρο της βιομηχανίας και τον πανεπιστημιακό χώρο ολοκληρώνουν τη διαδικασία της μάθησης.

MSc in Management of Business, Innovation & Technology

ΔΟΜΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
CORE MODULES

Fundamentals of Business and ICT

Information and Communication Technologies (ICT) is a broad term used to describe the technologies used in managing and processing information. Utilisation of such technologies can increase productivity and promote innovation. This bridging module provides a broad introduction to issues relating to information and communication technologies that are being deployed in modern organisations. It includes underlying principles, concepts, technologies and architectures that enable computer systems to store, process, retrieve, transmit, and protect information. Apart from knowledge on ICT, individuals working in organizations in the twenty-first century have a greater need than ever for effective management skills. Fierce global competition is expected to continue its acceleration and it is these skills that will help to differentiate organizations. Gaining a competitive advantage will be more critical to survival and success. The bridging unit also presents the dynamics of the workplace and key principles underlying the everyday functioning of organizations covering the areas of management, marketing, and organizational behaviour.

Innovation and Entrepreneurship

In many industries technological innovation is now the most important driver of competitive advantage. Management research confirms that innovative firms – those that are able to use innovation to improve their processes or to differentiate their products and services. This unit addresses the complex interactions in the commercialization of technological innovations and provides a strategic perspective on the management of innovation and entrepreneurship. The unit begins with an introduction to entrepreneurship and innovation, provides an overview of the entrepreneurial process, and introduces the importance of industry dynamics of technological innovations for a firm’s competitive success and the achievement of society in general. Finally, the unit introduces the theory of disruptive innovation and how to identify the disruptive innovations, the concept/identification of intelligent communities and cities as well as the concept of open innovation and its applications.

An integral part of the unit is the students’ project where group of students have the opportunity to apply the tools and concepts covered in the unit to develop their own innovative business idea /concept for an entrepreneurial venture (product or service) of their choice.

Strategic Management in Modern Business

The methods and principles of marketing new technology-based products and services are introduced with a focus on innovative strategies for bringing them to market. The issues of competitive strategy, pricing, customer service, international market differentiation, and new product launches are presented. The strategic role of marketing as an integrated part of the product development process and its role in the new business development and corporate strategic planning of the firm are discussed. Qualitative and quantitative market research techniques, including sampling and data collection procedures, demand forecasting, and product research and test marketing are presented.

Managing Knowledge Driven ICT Projects

This course explores the theory and practice of how to successfully manage ICT projects. The fundamental elements of project management are stressed, including project planning, organizing, team building, and effective control mechanisms. The key management aspects and proven techniques that differentiate project management from other types of management are fully discussed. These topics include effective project management styles, critical factors for project success, organizational support systems that enhance projects, project authority, and ethics in project execution. Cost, schedule and technical planning, and control methods such as PERT, CPM, variance analysis and risk analysis are stressed.

ICT for Strategic Management

This unit is based on the premise that Information Communication Technologies (ICT) are:

 • to provide organizations with strategic competitive advantage by facilitating problem solving, increasing productivity and quality, increasing speed, improving customer service, enhancing communication and collaboration enabling business process restructuring, and
 • to provide an appropriate environment for innovation.

In the last decade, the Web revolution and emerging computing environment is not only changing the way that we work, study, play, and conduct our lives, but it is doing so much more quickly than any other revolution (such as the Industrial Revolution), with impacts that are more far-reaching. The current unit addresses the basic principles of Management Information Systems (MIS) in light of these new developments in the emerging Digital Economy. The rate of innovation is constantly increasing and so are the capabilities of computers and information technologies. Managing information resources for innovations, new technologies, and communications networks is becoming a —or even the— critical success factor in the operations of many organizations, private and public, and will be essential to the survival of organizations in the future.

While recognizing the importance of technology, system development, and functional transaction processing systems, we emphasize the innovative uses of information technology throughout the enterprise. The rapidly increased use of the Web, the Internet, intranets, extranets, e-business, e-commerce, and mobile computing, changes the manner in which business is done in almost all organizations and in almost every aspect in it. The integration of Enterprise Resource Planning (ERP), Customer Relationship Management (CRM), and Knowledge Management with e-commerce is of great importance. The role of Social Network services in the modern enterprise and the critical role of IT in security management are becoming every day of vital importance. Finally, there is a resurgence of intelligent systems, both for facilitating homeland security as well as for increasing productivity and competitive advantage.

The importance of global competition, partnerships, and trading is rapidly increasing leading to the emerging global information systems. While technology creates this rapidly changing environment at the same time IT is the facilitator of agility and flexibility. Changing information systems or building new ones must be accomplished rapidly and efficiently.

Thus, we are looking at the digital and agile enterprise that must be supported by information systems. The emphasis of the unit is on strategic managerial decision making, cost-benefit justification, supply chain management, data warehousing and business intelligence, business process management, restructuring, ERPs and CRM as they relate to information technology and security issues. We emphasize enterprise-wide, inter-organizational, and global systems. We also present technologies that support this integration.

Global Virtual Enterprise

The revolution in business conduct in today’s digital networked world, demonstrates that telecommunications and Internet-based technologies and software systems have bypassed the point of being essential ingredients and facilitators of business activities; they are much more like a catalyst of fundamental changes in the strategic structure, operations and management of organizations. In a global business environment, telecommunication technologies and Internet-based systems enable businesses to overcome barriers of time, space, and distance and enable them to enhance the communication and collaboration not only among employees but also among business partners. Today’s managers, entrepreneurs, and knowledge professionals must have a comprehensive insight of the evolving telecommunications world that shapes business conduct and innovation and know how to use and manage a variety of telecommunication technologies and software systems to revitalize business processes, improve managerial decision making, reduce costs, improve productivity, enhance employee and customer relationships and satisfaction, and gain competitive advantage.

Research Skills and Dissertation Preparation

This unit intends to help students develop their research skills and prepare students for working on their MSc dissertation and it covers topics such as: formulating the research question, choosing an appropriate design, quantitative and qualitative approaches to research, designing interviews, using questionnaires, case studies and focus groups, designing a research proposal and guidelines with regard to writing an postgraduate dissertation. In addition, students will take part in SPSS labs and learn how to use a selection of descriptive and inferential statistics.

Dissertation

OTHER MODULES

 

The Department appoints two modules from the following

Managing Strategic Change

The introduction of technology, increasing needs of society and the growth of global organisations trading in goods, knowledge and innovation has increased the need for, and frequency of, change. Change is critical because it is fundamental to the long-term survival and competitiveness of an organisation and it is complex because of the human resource and cultural barriers that must be overcome if the change process is to be successful. Although the majority of people are resistant to change, more and more are finding themselves affected by it and having to come to terms with the issues and benefits it brings. Effective change management cannot, therefore, be underestimated and its implementation needs considerable thought and commitment. Strategic change management can be viewed from two perspectives – from those implementing the change and from the recipients of change – and it is one of the most critical and complex processes that a manager must enhance, facilitate and implement. Therefore, this module deepens the student’s understanding of the concepts and processes which underpin strategic change in organisations as well as of the problems facing organisations in attempting to achieve strategic change. A special emphasis is given to the analysis of organizational changes caused by technology and innovation.

Innovation Management and New Product Development

This unit addresses the theory and the practice of developing and launching new products, emphasizing the process of planning. Fundamental concepts are analyzed and real life cases are discussed thoroughly in an attempt to link research findings with application. Students will be exposed to strategy, concept generation, concept testing, marketing and all other aspects of new products introduction. This unit provides the managerial approach to acquaint students with the steps and processes involved in product development. The steps and processes introduced apply to products and services as well as to consumer and industrial products.

Human Resource Management in the Digital Age

A business success hinges not only on the effectiveness of each project team and how well they work together, but also on the team leader’s ability to lead and manage the team and focus on people issues. This unit provides a unique opportunity to develop core competencies in such people skills as improving self-understanding, assessing the effectiveness of others, team building, leadership, motivation, and conflict resolution. It also examines recruitment, selection, organisation development and change management. It gives insights on how to assess and sustain effective team performance throughout a project lifecycle, as well as how to identify and resolve key resource issues aiming at reaching the optimal use of human resources to achieve organizational effectiveness.

Digital Marketing

The website is the most important aspect when building an online strategy. But it is only one component of a complex network of information about a business that projects its brand and expertise to those in search of a product or solution. To maximize the chances of being “found” when a prospective buyer is looking, the “digital marketers” need a broader view and coordinated approach to maximizing their web presence. This unit is designed to help students understand how to define the goals of a website, to create an online presence, to differentiate their business and to capture leads.

Knowledge Technologies for Innovation

In a rapidly changing world the path towards innovation demands efficient storage/retrieval and exploitation of a “new” business asset, knowledge that aims to increase the performance of classic enterprise systems and facilitate quality decision-making. The unit provides an introduction to knowledge technologies, with emphasis in methods, applications as well as commercial products. It offers an overview of knowledge and reasoning based systems together with a series of case studies to clearly demonstrate their applicability and potential for innovation. Smart agents, ontologies and the semantic web services, all important research areas with potentially a large amount of business applications are discussed. The unit presents important automated decision-making areas, i.e. machine learning and data mining, planning and scheduling, whose application can significantly increase the efficiency of existing processes in the enterprise. Finally, the unit concludes with a good number of applications that stand at the frontiers of innovative smart business management products.

MSc in Management of Business, Innovation & Technology

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ
ΕΝΑΡΞΗ

1ο εξάμηνο (Οκτώβριος)
2ο εξάμηνο (Φεβρουάριος)

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

1.5 Έτος

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

Αγγλικά

ΩΡΑΡΙΟ ΦΟΙΤΗΣΗΣ

Εντατική Διδασκαλία (Block Teaching)
1 Παρασκευοσαββατοκύριακο ανά μάθημα το εξάμηνο

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ

Οι υποψήφιοι μπορούν να εισαχθούν στο πρόγραμμα εφόσον κατέχουν αναγνωρισμένο προπτυχιακό τίτλο σπουδών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, με καλό βαθμό.

Οι υποψήφιοι μεταπτυχιακοί φοιτητές πρέπει να έχουν καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας, που πιστοποιείται με ένα από τα παρακάτω:

  • International English Language Testing System (IELTS Academic) με συνολική βαθμόλογία τουλάχιστον 6.5 και επιμέρους βαθμολογία ανά ενότητα από 5.5 και άνω, ή
  • Pearson – PTE Academic με συνολική βαθμολογία τουλάχιστον 61 και όχι βαθμό κάτω από 51 ανά ενότητα, ή
  • Cambridge Certificate in Advanced English (CAE) με συνολική βαθμολογία τουλάχιστον 176 και όχι βαθμό κάτω από 162 σε κάθε ενότητα, ή
  • Cambridge Certificate of Proficiency in English (CPE) με συνολική βαθμολογία τουλάχιστον 176 και κατ’ ελάχιστο βαθμό 162 σε κάθε ενότητα, ή
  • Test of English as a Foreign Language (TOEFL) internet-based test (iBT) and special home edition, με συνολική βαθμολογία τουλάχιστον 87, και βαθμούς κατ’ ελάχιστο 17 στο Listening, 18 στο Reading, 20 στο Speaking και 17 στο Writing, ή
  •  Michigan State University – Certificate of English Language Proficiency (MSU – CELP): CEFR C2
  • GCSE English Language κατ’ ελάχιστο Grade C / Grade 4, ή
  • iGCSE English Language κατ’ ελάχιστο Grade C, ή
  • Trinity ISE Level 3 με Pass σε όλες τις ενότητες.
  • Duolingo με συνολική βαθμολογία τουλάχιστον 110, και βαθμό τουλάχιστον 90 σε κάθε ενότητα, ή
  • Examination for the Certificate of Proficiency in English (ECPE), ή
  • Michigan English Test (MET) με συνολική βαθμολογία τουλάχιστον 230 και βαθμό σε κάθε ενότητα τουλάχιστον 53.

Το πιστοποιητικό θα πρέπει να έχει εκδοθεί την τελευταία τριετία.

Οι υποψήφιοι που έχουν ολοκληρώσει εξ ολοκλήρου την τριτοβάθμια εκπαίδευσή τους σε αγγλόφωνο οργανισμό δεν υποχρεούνται να προσκομίσουν πιστοποιητικό ως προς το επίπεδο των αγγλικών τους.

Εάν ένας υποψήφιος δεν πληρoί τις προϋποθέσεις γνώσης της Αγγλικής γλώσσας και λάβει βαθμό μεγαλύτερο από 6.5 στο placement test του ATH/TECH, μπορεί να προχωρήσει στην εγγραφή του στο πρόγραμμα με την προϋπόθεση ότι θα προσκομίσει ένα εκ των απαιτούμενων πιστοποιητικών με το τέλος του πρώτου εξαμήνου.

ΕΓΓΡΑΦΑ

Μπορείτε να δείτε όλα τα απαραίτητα έγγραφα, τις αιτήσεις και τις προϋποθέσεις εγγραφής στην ενότητα Κανονισμοί & Οδηγίες

MSc in Management of Business, Innovation & Technology

ΦΟΡΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Συμπλήρωσε τα στοιχεία σου και θα επικοινωνήσουμε μαζί σου για να συζητήσουμε όλες τις λεπτομέρειες που αφορούν το MSc Management of Business, Innovation & Technology. Καλή αρχή!

  Έχω διαβάσει και συμφωνώ με τους όρους χρήσης και την πολιτική απορρήτου