BI Seminar στο ATH/TECH: Ένα εντατικό hands-on πρόγραμμα για τα Συστήματα Επιχειρηματικής Ευφυΐας στις 24 Νοεμβρίου | ATH/TECH

BI SEMINAR ΣΤΟ ATH/TECH: ΕΝΑ ΕΝΤΑΤΙΚΟ HANDS-ON ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΕΥΦΥΐΑΣ ΣΤΙΣ 24 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ

BI Seminar στο ATH/TECH: Ένα εντατικό hands-on πρόγραμμα για τα Συστήματα Επιχειρηματικής Ευφυΐας στις 24 Νοεμβρίου

Το ATH/TECH (http://www.athtech.gr/), το πρώτο εκπαιδευτικό ίδρυμα στην Ελλάδα προσανατολισμένο σε σπουδές πληροφορικής & τεχνολογίας ανοίγει τη συζήτηση γύρω από τα Συστήματα Επιχειρηματικής Ευφυΐας (BUSINESS INTELLIGENCE), που θεωρούνται όλο και πιο απαραίτητα όχι μόνο για τις μεγάλες, αλλά και για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, καθώς μετατρέπουν τα εταιρικά δεδομένα σε πολύτιμες πληροφορίες.

Το BI seminar του ATH/TECH θα πραγματοποιηθεί από τις 24/11 έως τις 16/12. Πρόκειται για ένα εντατικό hands-on (πρακτικό) πρόγραμμα 45 ωρών που σκοπό έχει να εισαγάγει τους συμμετέχοντες στη λογική του BI Mindset με την παράλληλη χρήση του BI Toolset.

Οι ενδιαφερόμενοι θα μάθουν για την Αρχιτεκτονική ΒΙ Solutions και θα αποκτήσουν ουσιαστική εμπειρία υλοποίησης από έμπειρους εισηγητές της αγοράς, που γνωρίζουν να εστιάζουν αποκλειστικά και μόνο σε σημαντικά και πρακτικά ζητήματα. Απευθύνεται σε φοιτητές ή αποφοίτους τμήματος πληροφορικής, αλλά και εργαζόμενους στον τομέα πληροφορικής, σε θέσεις σχετικές με βάσεις δεδομένων, στον ιδιωτικό ή το δημόσιο τομέα, που αναγνωρίζουν διαρκείς αλλαγές στο εργασιακό τους περιβάλλον και θέλουν να βελτιστοποιήσουν την επιρροή τους σε αυτό και εκτός αυτού.

Όπως εξηγεί ο Δρ. Ι. Νικολακόπουλος, εισηγητής του σχετικού BUSINESS INTELLIGENCE Seminar, “το πιο εντυπωσιακό είναι ότι πίσω από κάθε σημαντική απόφαση που παίρνει κάθε άνθρωπος, εταιρεία ή οργανισμός, βρίσκονται δεδομένα. Πλήθος δεδομένων που έχουν συλλεχθεί από διάφορες πηγές, έχουν αποθηκευτεί με συγκεκριμένο τρόπο, έχουν υποστεί επεξεργασία, έχουν συνδυαστεί με πλήθος άλλων δεδομένων, έχουν αναλυθεί και παρουσιαστεί με εύληπτο, ελκυστικό και κατανοητό τρόπο στους κατάλληλους παραλήπτες, την κατάλληλη χρονική στιγμή”.

“Το BUSINESS INTELLIGENCE Seminar διαμορφώνει σωρευτικά και αναδεικνύει τους ακρογωνιαίους λίθους συστημάτων ΒΙ, δίνοντας έμφαση σε θέματα βάσεων δεδομένων (databases), αποθηκών δεδομένων (data warehouses, data marts), απεικόνισης δεδομένων (data visualization), σε διαδικασίες εξόρυξης γνώσεων (data mining) αλλά και στην υλοποίηση αντίστοιχων έργων (projects)”, προσθέτει ο Δρ. Νικολακόπουλος.

Από τη μεριά του, ο εισηγητής του σεμιναρίου κ. Η. Χατζηγεωργίου, εξηγεί: “Σχεδιάσαμε ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα που περιλαμβάνει την σωστή αναλογία ανάμεσα στην θεωρητική κατάρτιση και την πρακτική εμπειρία. Ξεκινάμε, παρουσιάζοντας πρώτα εισαγωγικές έννοιες σχετικά με βάσεις δεδομένων. Τα θέματα που ανήκουν σε αυτή την ενότητα αφορούν την δομή των βάσεων, διαγράμματα σχημάτων (schema diagrams), γλώσσα ορισμού δεδομένων (DDL) και μια αναλυτική παρουσίαση της γλώσσας διαχείρισης δεδομένων (SQL). Χωρίς προαπαιτούμενες γνώσεις, ξεκινάμε από τις απλές έννοιες και δομές της SQL, παρουσιάζοντας με παραδείγματα πώς μπορούμε να διαχειριστούμε τα δεδομένα μας χρησιμοποιώντας εντολές εισαγωγής, διαγραφής, ενημέρωσης, πώς  χτίζουμε ερωτήματα, προσθέτοντας βήμα-βήμα μεγαλύτερη πολυπλοκότητα, όπως ένθετα ερωτήματα (nested queries), κοινές υποεκφράσεις (CTE), ερωτήματα υπό συνθήκη (case statements), και τέλος παρουσιάζοντας συγκεντρωτικές λειτουργίες (aggregate functions) και λειτουργίες ταξινόμησης (rank, dense rank). Στη συνέχεια θα αναφερθούμε σε περισσότερο προχωρημένα θέματα βάσεων όπως βελτιστοποίηση ερωτημάτων, ασφάλεια, triggers, loops, cursors κ.λπ.”.

“Ήδη γνωρίζουμε πως το ATH/TECH (http://www.athtech.gr/)  δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην πρακτική σκοπιά της εκπαίδευσης και αυτό μας το επιβεβαιώνει και ο κ. Χατζηγεωργίου, καθώς όπως μας διευκρινίζει για να μπορέσει ο σπουδαστής να εμπεδώσει όλα τα παραπάνω θα αναλάβει να υλοποιήσει ένα συγκεκριμένο business case, στο οποίο θα πρέπει να σχεδιάσει ένα μοντέλο δεδομένων, φτιάχνοντας αρχικά ένα διάγραμμα οντοτήτων (ERD) και στην συνέχεια να υλοποιήσει το σχήμα της βάσης δεδομένων και να γράψει ερωτήματα που να επιστρέφουν συγκεκριμένες τιμές σύμφωνα με τις προδιαγραφές που θα έχει πάρει”.

“Το επόμενο βήμα αφορά την εισαγωγή στις αποθήκες δεδομένων (DW). Θα παρουσιάσουμε τις σχετικές έννοιες και τους όρους όπως μοντέλα διαστάσεων (dimensional modeling), πίνακες δεδομένων και μετρήσεις (fact tables & measurements), σχήματα αποθηκών δεδομένων (star, snowflake, fact). Ακολούθως θα παρουσιάσουμε τεχνικές εξαγωγής και μετασχηματισμού δεδομένων (ETL) και έννοιες όπως αντιστοίχιση (mapping), επεξεργασία σε στάδια (staging), φόρτωση (loading), μετασχηματισμός (transform) κ.λπ.. Το θεωρητικό μέρος και πάλι θα συνδυαστεί με την υλοποίηση από τον σπουδαστή ενός business project στο οποίο θα πρέπει να σχεδιάσει μια λύση που να περιλαμβάνει όλα τα παραπάνω (DW schema, ETL, data marts). Τέλος θα παρουσιάσουμε λύσεις για δημιουργία αναφορών (reporting) και απεικόνισης (visualization), κύβους (OLAP cubes), dashboards”.

Οι εισηγητές θα βρίσκονται δίπλα στον σπουδαστή, ώστε να απαντήσουν σε απορίες, να δώσουν προτάσεις για βέλτιστες πρακτικές (best practices) και στο τέλος να παρουσιάσουν μια λύση-αναφορά (reference solution) που αποτυπώνει μια βέλτιστη υλοποίηση.

Μέσα από την εμπειρία αυτή ο σπουδαστής θα αποκτήσει την απαραίτητη εξοικείωση με εργαλεία, τεχνικές, έννοιες και τρόπους επίλυσης προβλημάτων που θα του είναι πολύτιμα για την περαιτέρω επαγγελματική του εξέλιξη.

Το σεμινάριο θα κλείσει με την υλοποίηση από τον σπουδαστή ενός πραγματικού έργου επιχειρηματικής ευφυΐας!

Περισσότερες πληροφορίες για το BUSINESS INTELLIGENCE Seminar μπορείτε να βρείτε στην επίσημη ιστοσελίδα του ATH/TECH (http://www.athtech.gr/executive_education/business-intelligence-seminar/).

Χορηγός του σεμιναρίου θα είναι το Επιχειρώ (http://www.epixeiro.gr)