Κυριάκος Πιερρακάκης

ΜΒΙΤ Programme Leader + Lecturer
Athens Tech College

Κυριάκος Πιερρακάκης

BIO

Ο Κυριάκος Πιερρακάκης είναι υποψήφιος διδάκτωρ Πολιτικής Οικονομίας στο Πανεπιστήμιο της Χαϊδελβέργης. Είναι απόφοιτος του Harvard University (Μαστερ στη Δημόσια Πολιτική), του ΜΙΤ (Μάστερ στην Τεχνολογική Πολιτική) και του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (Πτυχίο πληροφορικής). Είναι διευθυντής ερευνών του οργανισμού έρευνας και ανάλυσης “διαΝΕΟσις”. Στο παρελθόν, έχει εργαστεί ως διδάσκων και συντονιστής καινοτομίας στο ΑΙΤ, ως Πρόεδρος του Ινστιτούτου Νεολαίας, ως σύμβουλος στο Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και ως ερευνητής στο Center for American Progress στην Ουάσινγκτον και στο Center for Energy and Environmental Policy Research στο ΜΙΤ. Τέλος, έχει επιστημονικές δημοσιεύσεις σε περιοδικά και πρακτικά συνεδρίων πάνω σε θέματα διεθνούς πολιτικής οικονομίας, τεχνολογικής πολιτικής και πολιτικής επιστήμης. Είναι συνιδρυτής νεοφυούς τεχνολογικής εταιρίας και βοηθός ερευνητής στο πανεπιστήμιο του Μανχάιμ (MZES – Mannheim Center for European Social Studies) και στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (Εργαστήριο Ασφαλείας Πληροφοριών και Προστασίας Κρίσιμων Υποδομών).

Κυριάκος Πιερρακάκης

DEGREES
PhD Candidate in Political Economy
Πανεπιστήμιο Χαϊδελβέργης
MSc in Technology Policy
MIT
Master in Public Policy
Harvard Kennedy School of Government
BSc in Informatics
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών