Γρηγόριος Παίνεσης

Lecturer
Athens Tech College

Γρηγόριος Παίνεσης

BIO

Ο Γρηγόριος Παινέσης είναι Διδάκτορας Μάρκετινγκ του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών με ειδίκευση στον τομέα της συμπεριφοράς του καταναλωτή και του λιανικού εμπορίου. Είναι επίσης κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου (MSc) στην Διοικητική Επιστήμη και την Επιχειρησιακή Έρευνα (with Distinction) από το πανεπιστήμιο του Warwick (2007) και απόφοιτος του τμήματος Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (2005).

Έχει λάβει επί συνεχόμενα έτη υποτροφίες και βραβεία από το Ι.Κ.Υ., ενώ και για την εκπόνηση της διδακτορικής του διατριβής έχει χρηματοδοτηθεί με υποτροφία από το υπουργείο Παιδείας (Πρόγραμμα Ηράκλειτος ΙΙ) και το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών.

Διδάσκει μαθήματα Μάρκετινγκ, Ανάλυσης Δεδομένων και Έρευνας Αγοράς από το 2009 στο ΤΕΙ Αθήνας, στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών και σε κολέγια. Έχει εκπονήσει έρευνες αγοράς και μελέτες για το Ινστιτούτο Νεολαίας, το Σύνδεσμο Επιχειρήσεων & Λιανικής Πώλησης Ελλάδος (ΣΕΛΠΕ), την AbbVie Φαρμακευτική Α.Ε. και το Efficient Consumer Response Hellas, ενώ είναι εξειδικευμένος σύμβουλος ανάπτυξης δεξιοτήτων επιχειρηματικότητας με έμφαση στο μάρκετινγκ στην Θερμοκοιτίδα Νεοφυών Επιχειρήσεων Αθήνας (Θ.Ε.Α.) που λειτουργεί υπό την αιγίδα του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητήριου Αθηνών (Ε.Β.Ε.Α.).

Γρηγόριος Παίνεσης

DEGREES
PhD in Marketing
Athens University of Economics Business
MSc in Management Science & Operational Research
Warwick Business School, University of Warwick, UK
BSc in Marketing & Communication
Athens University of Economics and Business

Γρηγόριος Παίνεσης

ACADEMIC RESEARCH
Research Interests
  • Use of multivariate data analysis methods and decision models in Marketing Research
  • Sales promotions / Retail Marketing
  • Consumer Behavior
  • Marketing of Agricultural Products
  • Healthcare Marketing
Latest Publications

 A Nationwide Study on Autoimmune Diseases: Key findings related to the patient population diagnosed with Psoriasis
Stathakopoulos, V., Evaggelatos, A., Painesis, G., and Kottikas, K.
Proceedings of the 25th European Academy of Dermatology and Venereology Congress, Vienna, Austria, September 28-October 2, 2016


Rheumatoid arthritis in Greece: Patient journey, access to treatment barriers and their impact on adherence
Stathakopoulos, V., Evaggelatos, A., Painesis, G., and Kottikas, K.
Annals of the Rheumatic Diseases, Vol 75(Suppl2), pp. 1249, 2016


Findings of a National Telephone Survey on Autoimmune Diseases – Focus on Patients With Inflammatory Bowel Diseases
Stathakopoulos, V., Evaggelatos, A., Painesis, G., and Kottikas, K.
Proceedings of the 15th Panhellenic Congress on Inflammatory Bowel Diseases, Ioannina, Greece, June 3-5, 2016


Autoimmune diseases in Greece: Patient journey and physician route visits, Seeking a New Plan for Health and Healthcare
Stathakopoulos, V., Evaggelatos, A., Painesis, G., and Kottikas, K.
Proceedings of 11th Panhellenic Congress on Management, Economics and Health Policy, Athens, Greece, December 10-12 (Best Paper Award), 2015

Professionals / Sectoral Conferences

Shoppers’ attitude & behaviour in 2016
Karaklioumi, M., Komninos, S.,
Painesis, G., and Boikou, V.
Efficient Consumer Response (ECR) Hellas: In the mind of consumers, Athens, Greece, June 22, 2016


PromoAct: An analytical tool for the new era of Promotions
Komninos, S., and Painesis, G.
From low price to high value!, Promotions & Brand Activation Conference, Athens, Greece, June 1st., 2015


Shoppers in Greece: Tribes and Promotional behaviour
Komninos, S., and Painesis, G.
Shopper in Action!, Shopper Marketing & Category Management Conference 2015, Athens, Greece, December 1st., 2015