fbpx ATH/TECH | BSc (Hons) in Computer Science – Business Informatics
Bachelor's

Business Informatics

BSc (Hons) in Computer Science

Θέλεις να συνδυάσεις τεχνολογικές και επιχειρηματικές σπουδές και να χρησιμοποιήσεις την πληροφορική για να λύνεις σύγχρονα προβλήματα; Σπούδασε τα θεωρητικά θεμέλια του computer science και απόκτησε το επιστημονικό υπόβαθρο για εξειδίκευση σε νέες τεχνολογίες που χρειάζονται σε όλο το φάσμα της οικονομικής δραστηριότητας.

Business Informatics

ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΤΟ ΕΠΙΛΕΞΩ

Επειδή είναι σύμφωνο με τα επίσημα πρότυπα που θέτουν Διεθνείς Ενώσεις Πληροφορικής, όπως η Ένωση Μηχανικών Πληροφορικής (Association of Computing Machinery [ACM]), το Ινστιτούτο Ηλεκτρονικών και Ηλεκτρολόγων Μηχανικών (Institute of Electrical and Electronics Engineers [IEEE]) και η Ένωση Πληροφορικής Βρετανίας (British Computer Society [BCS]) και αναγνωρισμένο από διεθνείς επίσημους φορείς όπως το Βρετανικό Συμβούλιο Αναγνώρισης Επαγγελματικών Δικαιωμάτων (UK-NARIC).

Επειδή σου δίνει πτυχίο από το Πανεπιστήμιο του Sheffield, ένα πανεπιστήμιο που συγκαταλέγεται στα 15 καλύτερα πανεπιστήμια του Ηνωμένου Βασιλείου.

Επειδή είναι το ιδανικό πρόγραμμα για όσους επιθυμούν να μπορούν να αναλύουν τις επιχειρηματικές ανάγκες και να τις μεταφράζουν σε αντίστοιχα, αποτελεσματικά πληροφοριακά συστήματα. Η πρακτική εμπειρία σε ρεαλιστικές, εργασιακές καταστάσεις χτίζει με τον πιο επαρκή τρόπο τους επαγγελματίες του μέλλοντος.

Επειδή είναι ο ιδανικός συνδυασμός ανάμεσα σε επιχειρηματικές και τεχνολογικές σπουδές, προσφέρει τις γνώσεις στους αποφοίτους, ώστε να αντιλαμβάνονται το management με ένα επιστημονικό τρόπο, μέσα από το πρίσμα της επιστήμης της πληροφορικής, διασφαλίζοντας την απορρόφηση τους από την αγορά εργασίας που αναζητά διαρκώς επαγγελματίες με ανάλογες δεξιότητες.

Επειδή στο πρόγραμμά του θα βρεις μαθήματα που εκτείνονται από το e-commerce μέχρι το web programming, που θα μεταλαμπαδεύσουν τις απαραίτητες γνώσεις για να μπορέσεις να πετύχεις την αύξηση της παραγωγικότητας και την προώθηση της καινοτομίας και της επιχειρηματικότητας στο εργασιακό περιβάλλον που θα δραστηριοποιηθείς.

Επειδή η ανάπτυξη πληροφοριακών συστημάτων για πραγματικά projects, προετοιμάζει τους σπουδαστές με τον πλέον επαρκή τρόπο για τη σύγχρονη αγορά εργασίας.

Business Informatics

ΣΤΟΧΟΙ TOY ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
  • Συνδυασμός ενημερωμένων, επιστημονικών θεωριών της επιστήμης της πληροφορικής με πρακτικές δεξιότητες (skills), οι οποίες θα χρειαστούν στους αποφοίτους που θα δραστηριοποιηθούν σε όλο το φάσμα της οικονομικής δραστηριότητας.
  • Διεξοδική μελέτη των θεωρητικών αρχών του computer science, αλλά και τριβή με πραγματικά case studies από τον επιχειρηματικό χώρο, ώστε να αναπτύξουν συγκεκριμένες δεξιότητες που θα χρειαστούν ως μελλοντικοί επαγγελματίες.
  • Διεξοδική μελέτη των αρχών των υπολογιστικών συστημάτων, με εξειδίκευση σε μοντέλα που άπτονται σε θέματα επιχειρήσεων και την επίλυσή τους, τα οποία ανταποκρίνονται στη διαρκή ζήτηση από την αγορά εργασίας.
  • Πρακτική εφαρμογή των θεωρητικών γνώσεων σε πραγματικά projects, ώστε οι σπουδαστές να μάθουν να λειτουργούν σε ρεαλιστικούς χρόνους και να αποκτήσουν δεξιότητες και γνώσεις που θα τους είναι χρήσιμες στον επαγγελματικό στίβο.
  • Παράδοση μαθημάτων από ειδικό επιστημονικό προσωπικό με εμπειρία και επιτυχίες στην αγορά εργασίας, αλλά και εξειδικευμένους ερευνητές. Οι καθηγητές του Sheffield που διδάσκουν έχουν πολύχρονη εμπειρία σε ακαδημαϊκά προγράμματα και έρευνα. Τα συχνά σεμινάρια με guest ομιλητές από το χώρο της βιομηχανίας και τον πανεπιστημιακό χώρο ολοκληρώνουν τη διαδικασία της μάθησης.

Business Informatics

ΔΟΜΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
1ο ΕΤΟΣ

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΤΟΥΣ

Εισαγωγή στις Τεχνολογίες Διαδικτύου

Σε αυτό το μάθημα οι σπουδαστές θα αποκτήσουν working knowledge του internet ως εργαλείο επικοινωνίας, και θα αναπτύξουν δεξιότητες όπως η παρουσίαση των ιδεών τους προφορικά και γραπτώς, η εργασία σε ομάδες & η αξιολόγηση πόρων.

Αλγόριθμοι

Οι φοιτητές διδάσκονται τις βασικές αρχές αλγοριθμικής σκέψης, όπως τι είναι πρόβλημα, κατανόηση ενός προβλήματος και την αποσύνθεση του σε μικρότερα κομμάτια, σχεδιασμό της στρατηγικής επίλυσης προβλημάτων.

Αρχές προγραμματισμού και Αλγόριθμοι

Αυτό το μάθημα είναι μια εισαγωγή στον προγραμματισμό υπολογιστών, στη βασική ανάλυση προβλημάτων και στην αλγοριθμική σκέψη. Έμφαση δίνεται στην ανάπτυξη ισχυρών βασικών αρχών των πρακτικών ανάπτυξης λογισμικού (ειδικά στον προγραμματισμό). Οι πρακτικές σχεδιασμού όπως το επαυξητικό γράψιμο κώδικα, η βελτίωση κώδικα και ο προγραμματισμός ανά ζευγάρια εισάγονται και ασκούνται στα εργαστήρια.

Αρχές Διοίκησης

Ο καθορισμός στόχων και η εφαρμογή συστημάτων και διαδικασιών για την επίτευξή τους σε κάθε σύγχρονο επιχειρησιακό/εργασιακό περιβάλλον, απαιτεί τη γνώση βασικών αρχών διοίκησης (Management). Μέσα από τη διδασκαλία του μαθήματος, θα δοθεί η δυνατότητα στους σπουδαστές να κατανοήσουν και να αποκτήσουν τις ιδιαίτερα απαραίτητες, για τη μελλοντική τους σταδιοδρομία, γνώσεις σε επίπεδο βασικών αρχών διοίκησης.

Ακαδημαϊκές και Μεταφερόμενες Δεξιότητες: Αναζήτηση, Μελέτη και Συγγραφή

Το μάθημα αυτό παρέχει στους σπουδαστές τη δυνατότητα να αναπτύξουν τις δεξιότητες εκείνες που καθιστούν επιτυχή την ακαδημαϊκή φοίτηση. Χαρακτηριστικά αναφέρονται οι ικανότητες προγραμματισμού εργασιών και διαχείρισης χρόνου, αποτελεσματικής αναζήτησης, διεξοδικής μελέτης και κριτικής αξιολόγησης πληροφοριών, σχεδιασμού και συγγραφής επιστημονικών εργασιών, καθώς και εφαρμογής των ακαδημαϊκών κανονισμών. Οι φοιτητές αναπτύσσουν τις δεξιότητες αυτές κυρίως στο πλαίσιο εφαρμοσμένων εργαστηρίων, πρακτικών εφαρμογών και ασκήσεων στην τάξη, οι οποίες πραγματοποιούνται σε ατομικό και ομαδικό επίπεδο και συνοδεύονται από σύντομες διαλέξεις και σχετικές συζητήσεις.

Εισαγωγή στην Ακαδημαϊκή Χρήση των Αγγλικών Ι

Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υπολογιστών

Το μάθημα θέτει τις θεωρητικές βάσεις για την κατανόηση των βασικών αρχών στις οποίες στηρίζονται οι διάφοροι τομείς του κλάδου και πραγματεύεται τις εισαγωγικές έννοιες των βασικότερων επιμέρους πεδίων, όπως του Λογισμικού Υπολογιστών, Βάσεων Δεδομένων, Δικτύων Υπολογιστών, Πολυμέσων κοκ.

Προγραμματισμός: Μεθοδολογία και Σχεδιασμός

Αυτό το μάθημα, που αποτελεί συνέχεια του αντίστοιχου του φθινοπωρινού εξαμήνου, είναι μια εισαγωγή στον προγραμματισμό υπολογιστών, στη βασική ανάλυση προβλημάτων και στην αλγοριθμική σκέψη. Έμφαση δίνεται στην ανάπτυξη ισχυρών βασικών αρχών των πρακτικών ανάπτυξης λογισμικού (ειδικά στον προγραμματισμό). Οι πρακτικές σχεδιασμού όπως το επαυξητικό γράψιμο κώδικα και η βελτίωση κώδικα εισάγονται και ασκούνται στα εργαστήρια.

Εισαγωγή στην Κοινωνία της Πληροφορίας

Το συγκεκριμένο μάθημα προσεγγίζει την κοινωνική διάσταση της ανάπτυξης των τεχνολογιών επικοινωνίας και πληροφορικής. Πώς αυτή ελέγχεται, από ποιους, κατά πόσο είναι αναπόφευκτη, αν αυτής της μορφής η καινοτομία υποκινείται τελικά καθαρά από την εξέλιξη της τεχνολογίας ή από κοινωνικούς παράγοντες, ποιοί μπορούν να έχουν πρόσβαση σ’ αυτής της μορφής την τεχνολογία, ποιοι και πως πραγματικά μπορούν να επωφεληθούν.

Ακαδημαϊκές και Μεταφερόμενες Δεξιότητες: Επικοινωνία και Προσωπική Εξέλιξη

Το μάθημα αυτό αποτελεί τη συνέχεια του αντίστοιχου μαθήματος του φθινοπωρινού εξαμήνου. Οι ακαδημαϊκές δεξιότητες που θα αναπτυχθούν σε αυτό το εξάμηνο περιλαμβάνουν:
α) δεξιότητες επικοινωνίας με έμφαση στην προφορική παρουσίαση,
β) μεθόδους για αποτελεσματική ομαδική εργασία και διαπροσωπική επικοινωνία και
γ) τεχνικές για την επιτυχή ολοκλήρωση των Πανεπιστημιακών σπουδών
δ) εισαγωγική γνώση για την διεπιστημονικότητα,
ε) διαμόρφωση βιογραφικού,
στ) τεχνικές για επιτυχείς συνεντεύξεις

Πληροφοριακά Συστήματα και η Ψηφιακή Επιχείρηση

Η ενότητα αυτή εισάγει τους μαθητές στις έννοιες που είναι απαραίτητες για την αποτελεσματική συνεργασία μεταξύ managers, system analysts και άλλων IT professionals. Σκοπεύει να παράσχει το θεωρητικό υπόβαθρο και τα πρακτικα skills για τη χρήση και ανάλυση ψηφιακών πληροφοριών.

Εισαγωγή στην Ακαδημαϊκή Χρήση των Αγγλικών ΙΙ

2ο ΕΤΟΣ

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΤΟΥΣ

Εισαγωγή στον Αντικειμενοστραφή Προγραμματισμό

Το μάθημα αυτό αποτελεί μία εισαγωγή στις βασικές έννοιες του αντικειμενοστραφούς προγραμματισμού, προσφέροντας γνώσεις βασικών τεχνικών ανάλυσης, σχεδιασμού και υλοποίησης αντικειμενοστραφών λύσεων, χρησιμοποιώντας τη γλώσσα προγραμματισμού Java. Έμφαση δίνεται στον εντοπισμό και την υλοποίηση των τάξεων (τύπων που καθορίζονται από το χρήστη) που είναι αναγκαίες για την αποτελεσματική και ισχυρή επίλυση προβλημάτων, η εκμετάλλευση των χαρακτηριστικών της Java, όπως η χρήση των παρεχόμενων τάξεων και η κληρονομικότητα.

Αρχιτεκτονική Η/Υ

Η ενότητα αυτή παρέχει στον σπουδαστή τις βασικές γνώσεις πάνω σε θεμελιώδεις έννοιες στους τομείς της Αρχιτεκτονικής Υπολογιστών και της Οργάνωσης Υπολογιστικών Συστημάτων, συμπεριλαμβανομένης της δομής και των συνιστωσών σύγχρονων υπολογιστικών συστημάτων, CPU architecture, ιεραρχίας μνήμης, I/O peripherals & storage systems, computer arithmetic, digital logic & βασικό λογικό σχεδιασμό, έννοιες επεξεργασίας δεδομένων από αρχιτεκτονική άποψη και γενική εισαγωγή σε advanced computer architectures.

Ψηφιακή Οικονομία

Το θεωρητικό πλαίσιο του όρου «Ψηφιακή οικονομία» περιλαμβάνει την διερεύνηση των χαρακτηριστικών της νέας οικονομίας, των νέων αγαθών, της νέας επιχείρησης και των νέων τεχνολογιών, που οριοθετούν την σύγχρονη ψηφιακή επιχείρηση.

Αρχές Συνεχών Μαθηματικών

Το αφορά στην κατανόηση των βασικών μαθηματικών μεθόδων που απαιτούνται για τη μελέτη των προβλημάτων που σχετίζονται με το Computer Science. Αυτό το μάθημα ικανοποιεί τις απαιτήσεις σε μαθηματικά skills για έναν φοιτητή πρώτου έτους. Καλύπτει βασικές αρχές στατιστικής, πιθανότητες, γραμμική άλγεβρα, λογαρίθμους, και βασικές οικονομικές έννοιες.

Στατιστική

Το μάθημα της Στατιστικής έχει σκοπό να παρέχει στους σπουδαστές τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες ώστε να αναλύουν ποσοτικά δεδομένα, χρησιμοποιώντας διαφορετικά στατιστικά τεστ και εξειδικευμένο λογισμικό. Το μάθημα αυτό είναι απαραίτητο «εργαλείο» για τους φοιτητές Πληροφορικής, καθώς θα τους προσφέρει τις γνώσεις και τις ικανότητες να εκτελούν μόνοι τους στατιστικές αναλύσεις, κάτι που θεωρείται πλέον αναπόσπαστο κομμάτι των γνώσεων ενός απόφοιτου Πληροφορικής.

Διδακτική της Πληροφορικής

Το μάθημα αρχικά παρουσιάζει βασικές έννοιες της παιδαγωγικής και διδακτικής επιστήμης. Στη συνέχεια, επικεντρώνεται σε ζητήματα οργάνωσης της διδασκαλίας μαθημάτων πληροφορικής και της ανάπτυξης αντίστοιχου εκπαιδευτικού υλικού. Τέλος, παρουσιάζει θέματα που αφορούν το εκπαιδευτικό λογισμικό μαθημάτων πληροφορικής, τεχνολογίες μάθησης και τις βασικές έννοιες ηλεκτρονικής μάθησης (e-learning).

Αρχιτεκτονική Δικτύων Η/Υ

Αυτή η ενότητα παρέχει μια εισαγωγή στα σύγχρονα συστήματα επικοινωνίας. Προσφέρει μια ολοκληρωμένη επισκόπηση των θεμελιωδών αρχών, θεωριών και πρακτικών που χρησιμοποιούνται στα δίκτυα υπολογιστών.

Αντικειμενοστραφής Προγραμματισμός

Το μάθημα αυτό, που αποτελεί συνέχεια του αντίστοιχου του φθινοπωρινού εξαμήνου, είναι μία εισαγωγή στον αντικειμενοστραφή προγραμματισμό, προσφέροντας γνώσεις βασικών τεχνικών ανάλυσης, σχεδιασμού και υλοποίησης αντικειμενοστραφών λύσεων, χρησιμοποιώντας τη γλώσσα προγραμματισμού Java. Έμφαση δίνεται τώρα στη χρήση των οι εξαιρέσεων για το χειρισμό προβλημάτων και στον πολυμορφισμό. Το μάθημα, τέλος, εισάγει τους μαθητές στα Γραφικά Περιβάλλοντα (Graphical User Interfaces) και στο πώς αυτά μπορούν να σχεδιαστούν και να κατασκευασθούν σε Java.

Ανάλυση και Σχεδιασμός Πληροφοριακών Συστημάτων

Η ενότητα αυτή παρέχει μια επισκόπηση των διαφορετικών προσεγγίσεων software development. Επιπλέον, επικεντρώνεται στην ανάλυση και σχεδιασμό των συστημάτων λογισμικού και στην εφαρμογή της Unified Modeling Language (UML) στη διαδικασία ανάπτυξης λογισμικού.

Αρχές Διακριτών Μαθηματικών

Η ενότητα έχει σχεδιαστεί για να καλύψει τις μαθηματικές ικανότητες που απαιτούνται για έναν φοιτητή πρώτου έτους στην Πληροφορική. Περιλαμβάνει: Λογική, Θεωρία Συνόλων, Λειτουργίες και Σχέσεις, Θεωρία Γραφημάτων, Μαθηματική Εισαγωγή, Αναδρομή και Αλγόριθμοι, Γραμματικές και Γλώσσες, Μαθηματικά Μοντέλα για Υπολογιστικές Μηχανές.

Πιθανότητες

Oι “Πιθανότητες” είναι μια εισαγωγή στη διαδικασία και την πρακτική της επιστημονικής έρευνας, με ιδιαίτερη προσοχή στις ευκαιρίες και τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι επιστήμονες κατά την εφαρμογή των μεθόδων της επιστήμης για τη μελέτη των διαφόρων φαινομένων.

Δεξιότητες στην Ακαδημαϊκή Χρήση των Αγγλικών

3ο ΕΤΟΣ

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΤΟΥΣ

Επικοινωνία Ανθρώπου-Υπολογιστή

Σκοπός του μαθήματος είναι η εισαγωγή των φοιτητών στις αρχές της αλληλεπίδρασης ανθρώπου – υπολογιστή (HCI) και πώς μπορούν να εφαρμοστούν στη διαδικασία ανάπτυξης λογισμικού. Συγκεκριμένα, οι σπουδαστές κατανοούν ποια είναι η χρηστικότητα του το HCI και πώς μπορεί να μετρηθεί και να χρησιμοποιηθεί σε όλες τις φάσεις της διαδικασίας ανάπτυξης λογισμικού. Επίσης διδάσκονται μια συστηματική μέθοδο για το σχεδιασμό εύχρηστων UIs.

Τυποκρατικές Μέθοδοι και Αξιοπιστία Λογισμικού

Το μάθημα αποτελεί εισαγωγή στις Τυποκρατικές Μεθόδους και συγκεκριμένα στο Formal Specification. Παρέχει στους φοιτητές γνώσεις και δεξιότητες σχετικά με το σχεδιασμό μαθηματικών μοντέλων συστημάτων λογισμικού που χρησιμοποιούν τα Διακριτά Μαθηματικά. Στους μαθητές παρέχονται γνώσεις σχετικά με τον τρόπο παραγωγής ολοκληρωμένων Z specifications.

Βάσεις Δεδομένων

Το μάθημα εισάγει τους σπουδαστές στις έννοιες και τις αρχές των συστημάτων βάσεων δεδομένων και εξετάζει βασικά ζητήματα αποθήκευσης και χειρισμού πληροφοριών. Επιπλέον, εξηγεί την έννοια του Entity Relationship Diagram ως μοντέλο εννοιολογικών δεδομένων υψηλού επιπέδου.

Δομές Δεδομένων και Αλγόριθμοι

Εισαγωγή σε βασικές έννοιες προγραμματισμού: δομές δεδομένων και αλγόριθμοι. Στην ενότητα αυτή εξηγείται η χρήση και η σημασία των βασικών δομών δεδομένων και παρουσιάζεται μια ποικιλία αλγοριθμικών τεχνικών στους τομείς της αναζήτησης και της ταξινόμησης. Σε γενικές γραμμές, η μονάδα προσφέρει ένα μείγμα θεωρητικών γνώσεων που είναι καθολική και αρκετά ανεξάρτητη από τη γλώσσα προγραμματισμού, καθώς και πρακτική εμπειρία μέσω Java.

Λογικός Προγραμματισμός

Ο κύριος στόχος αυτής της ενότητας είναι να εισάγει τον Λογικό Προγραμματισμό (LP) μέσω μιας σε βάθος μελέτης της γλώσσας Prolog, η οποία έχει συμβάλει ιδιαίτερα στο πεδίο της Τεχνητής Νοημοσύνης. Μέσω μιας σειράς διαλέξεων και εργαστηριακών συνεδριών, οι μαθητές αποκτούν τις απαραίτητες γνώσεις για το σχεδιασμό και την υλοποίηση λογικών προγραμμάτων, τα οποία αποτελούν βάση για μελλοντικά μαθήματα όπως Τεχνικές Τεχνητής Νοημοσύνης, Ευφυή Συστήματα, Agents and Robotics καθώς και εργασίες του 3ου έτους.

Λειτουργικά Συστήματα

Αυτό το μάθημα εισαγει τους σπουδαστές στις θεμελιώδεις αρχές και τεχνικές που χρησιμοποιούνται στο σχεδιασμό των λειτουργικών συστημάτων. Δίδεται έμφαση στις διαδικασίες OS και τον προγραμματισμό τους καθώς και στη μνήμη, το σύστημα αρχείων και τη διαχείριση τους. Οι παραπάνω έννοιες εφαρμόζονται σε σύστημα UNIX.

Προγραμματισμός Διαδικτύου

Αυτό το μάθημα καλύπτει θέματα σχετικά με την αρχιτεκτονική, το σχεδιασμό και την ανάπτυξη σύγχρονων δυναμικών εφαρμογών για το διαδίκτυο. Τα θέματα περιλαμβάνουν τεχνολογίες που σχετίζονται με web εφαρμογές, όπως HTML5 / CSS, dynamic server-side pages, dynamic client-side scripts, cookies & sessions,  και client-side techniques για διαδραστικές web εφαρμογές.

Δεοντολογία Επαγγέλματος στην Πληροφορική

Αυτή η ενότητα αποσκοπεί στην ευαισθητοποίηση για τα ευρύτερα κοινωνικά, νομικά και δεοντολογικά ζητήματα της επιστήμης της πληροφορικής. Περιγράφει τη σχέση μεταξύ της τεχνολογικής αλλαγής, της κοινωνίας και της νομοθεσίας, τονίζοντας τον ισχυρό ρόλο που παίζουν οι υπολογιστές και οι επαγγελματίες του computer science σε μια τεχνολογική κοινωνία. Τέλος, γίνεται αναφορά σε νομικά ζητήματα όπως η πνευματική ιδιοκτησία, η ευθύνη για ελαττωματικό λογισμικό, η κακή χρήση υπολογιστή κοκ.

Aρχές  Τεχνητής  Νοημοσύνης

Η Τεχνητή Νοημοσύνη (AI) είναι ο τομέας της επιστήμης με απώτερο σκοπό την κατασκευή έξυπνων μηχανών. Ακολουθώντας την κλασική εξίσωση “AI = αναζήτηση + αναπαράσταση γνώσης”, η ενότητα εισαγάγει τους σπουδαστές στις τεχνικές επίλυσης προβλημάτων τεχνητής νοημοσύνης, παρουσιάζοντας αλγόριθμους τυφλής ευρετικής αναζήτησης και μεθόδους αναπαράστασης γνώσης (KR) όπως λογική, δομημένη αναπαράσταση και κανόνες.

Ανάπτυξη Λογισμικού στην Πράξη

Η ενότητα αυτή εισάγει στους μαθητές την πλήρη διαδικασία παραγωγής κατάλληλου λογισμικού, από την αντίληψη της αρχικής ιδέας έως τη δοκιμή και τη συντήρηση του τελικού προϊόντος λογισμικού, συνδέοντας τις διαδικασίες και τις έννοιες που έχουν διδαχθεί οι σπουδαστές στα προηγούμενα εξάμηνα.

Πληροφοριακά Συστήματα Υποστήριξης Διοικητικών Αποφάσεων

Η τεχνολογία πληροφοριών (Information Technology) βρίσκεται σε συνεχή εξέλιξη. Πλέον επιτρέπει τη μετατροπή των επιχειρηματικών αλυσίδων εφοδιασμού σε δίκτυα συνεργαζόμενων επιχειρηματικών οργανισμών που υιοθετούν δομές βασιζόμενες σε επιχειρηματικές διαδικασίες που εκμεταλλεύονται βασικές ικανότητες. Οι σύγχρονες επιχειρήσεις πρέπει να είναι σε θέση να εκμεταλλεύονται την πληροφορική για να παίρνουν καλύτερες επιχειρησιακές, τακτικές και στρατηγικές αποφάσεις.

Εφαρμογές Πληροφοριακών Συστημάτων

Η ενότητα διερευνά τις εφαρμογές των Πληροφοριακών Συστημάτων τόσο στον δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό τομέα. Εξετάζονται σε βάθος βασικές εφαρμογές Πληροφοριακών Συστημάτων, οργανωτικά και κοινωνικά πλεονεκτήματα και οι επιπτώσεις τους.

4ο ΕΤΟΣ

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΤΟΥΣ

Σεμινάρια Επαγγελματικής Εξέλιξης

Προετοιμασία Διπλωματικής

Διπλωματική Εργασία

Η διπλωματική εργασία είναι ένα εκτεταμένο κομμάτι ατομικής εργασίας και θα σας απασχολήσει καθ ‘όλη τη διάρκεια του τελευταίου έτους των σπουδών σας. Θα εργαστείτε σε ένα θέμα που σας ενδιαφέρει και θα έχετε τακτικές συναντήσεις με τον επιβλέποντα για να συζητήσετε το έργο σας.

Ανάπτυξη Βιομηχανικού Έργου

Σκοπός αυτής της ενότητας είναι να δώσει στους σπουδαστές την ευκαιρία να ενσωματώσουν και να εφαρμόσουν τις δεξιότητες και τις γνώσεις που έχουν αποκτήσει μέχρι στιγμής σε ένα ρεαλιστικό πρόβλημα. Οι σπουδαστές εκτίθενται στις διαδικασίες που σχετίζονται με την ανάπτυξη λογισμικού, όντας μέρος μιας ομάδας υλοποίησης και μέσω πραγματικών έργων που παρέχονται από εταιρείες της βιομηχανίας λογισμικού.

Μηχανική Λογισμικού

Η ενότητα αποσκοπεί στην ανάπτυξη της κατανόησης των προβλημάτων που σχετίζονται με την ανάπτυξη προϊόντων λογισμικού υψηλής ποιότητας και στην εκτίμηση των μεθοδολογιών, τεχνικών και εργαλείων που απαιτούνται για την αποτελεσματική ανάπτυξη τέτοιων συστημάτων. Δίδεται έμφαση στη διαχείριση έργων, μέτρηση και εκτίμηση έργων, διαχείριση κινδύνου, θέματα ποιότητας, δοκιμές καθώς και σύγχρονα θέματα μηχανικής λογισμικού, όπως extreme programming και refactoring.

Κοινωνικά Μέσα και Δίκτυα

Οι εξελίξεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης διευκολύνουν τον τρόπο με τον οποίο οι άνθρωποι επικοινωνούν, αλληλεπιδρούν, δημιουργούν και μοιράζονται πληροφορίες. Με βάση τις τεχνολογικές, κοινωνικές, πολιτιστικές, ψυχολογικές και οργανωτικές προοπτικές, η ενότητα αυτή παρουσιάζει τις βασικές έννοιες των social networks και εξετάζει σύγχρονες και αναδυόμενες πλατφόρμες, εφαρμογές και τεχνολογίες που επιτρέπουν και διευκολύνουν την κοινωνική επικοινωνία.

Τεχνολογίες Γνώσης για την Καινοτομία

Σε έναν ταχέως μεταβαλλόμενο κόσμο, όπου σε κάθε πτυχή της ζωής μας εμπλέκονται έξυπνα / ευφυή προϊόντα και υπηρεσίες, η καινοτομία αποτελεί αυτοσκοπό. Αυτή η ενότητα προσφέρει μια επισκόπηση διαφόρων επιστημονικών πεδίων και τεχνολογιών γνώσης (πολλές από αυτές ανήκουν ή διασταυρώνονται με την ευρύτερη περιοχή τεχνητής νοημοσύνης), μαζί με μια σειρά παραδειγμάτων και case studies.

Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία στην Πληροφορική

Ο τομέας της πληροφορικής προσφέρει ένα εύφορο περιβάλλον για την επιχειρηματικότητα αξιοποιώντας τα καινοτόμα χαρακτηριστικά και τις ραγδαίες τεχνολογικές εξελίξεις στην παγκόσμια οικονομία. Οι σπουδαστές πληροφορικής πρέπει να έχουν τα skills να αναπτύξουν και να διαχειριστούν εταιρείες IT, παράλληλα με τις τεχνικές και επιστημονικές τους δυνατότητες. Το επίκεντρο αυτού του μαθήματος είναι η ανάπτυξη management skills, έχοντας ως κύρια άσκηση τη σύγχρονη διαδικασία ανάπτυξης προϊόντων.

Ηλεκτρονικό Εμπόριο και Ψηφιακές Αγορές

Αυτό το μάθημα ασχολείται τόσο με τις τεχνολογικές όσο και με την επιχειρηματικές πτυχές του ηλεκτρονικού εμπορίου και των ψηφιακών αγορών. Εξετάζονται τα τρέχοντα μοντέλα ηλεκτρονικού επιχειρείν, καθώς και οι τεχνολογίες ICT που απαιτούνται για τη δραστηριοποίηση στον τομέα του ηλεκτρονικού εμπορίου. Επιπλέον, αναλύονται σε βάθος οι έννοιες του μάρκετινγκ και της διαφήμισης που διαδραματίζουν ζωτικό ρόλο στο σύγχρονο ηλεκτρονικό εμπόριο και ο τρόπος με τον οποίο αυτές επιδρούν στην ηλεκτρονική συμπεριφορά των καταναλωτών. Η ενότητα παρουσιάζει επίσης τη σημασία της διαχείρισης των σχέσεων με τους πελάτες και των συστημάτων διαχείρισης της αλυσίδας εφοδιασμού στις ηλεκτρονικές αγορές και τονίζει τη σημασία του ηλεκτρονικού εμπορίου σε επίπεδο B2B στον σημερινό επιχειρηματικό κόσμο. Τέλος, συζητούνται θέματα όπως το m-commerce, η ασφάλεια στις ηλεκτρονικές συναλλαγές και τα συστήματα πληρωμών ηλεκτρονικού εμπορίου.

Στρατηγική Τεχνολογιών Πληροφορικής στις Επιχειρήσεις

Σε αυτό το μάθημα εξετάζονται οι διαχειριστικές και οργανωτικές απαιτήσεις για την ανάπτυξη νέων επιχειρήσεων και τη λήψη αποφάσεων, καθώς και οι νέες τεχνολογίες και εφαρμογές στη διαχείριση δεδομένων. Στη ενότητα αναπτύσσονται επίσης οι ευκαιρίες και τα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα που προκύπτουν από τη χρήση του information technology για την υποστήριξη των οργανωτικών διαδικασιών και τα σύγχρονα εργαλεία για τη λήψη επιχειρηματικών αποφάσεων, όπως CRM, SCM, ERP και BI.

Business Informatics

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ
ΕΝΑΡΞΗ

1ο εξάμηνο (Οκτώβριος)
2ο εξάμηνο (Φεβρουάριος)

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

4 Έτη

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

Τα 2 πρώτα χρόνια στα ελληνικά &
τα 2 τελευταία χρόνια στα αγγλικά

ΩΡΑΡΙΟ ΦΟΙΤΗΣΗΣ

Πρωινό και μεσημεριανό

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ

Ο υποψήφιος έχει τη δυνατότητα να γίνει δεκτός στο πρόγραμμα, εφόσον κατέχει ένα από τα παρακάτω:
– Aπολυτηρίου Λυκείου
– ΙΒ Diploma
– Ισότιμο τίτλο της αλλοδαπής

Απαιτείται καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας (IELTS ή αντίστοιχη πιστοποίηση)

Business Informatics

ΦΟΡΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Συμπλήρωσε τα στοιχεία σου και θα επικοινωνήσουμε μαζί σου για να συζητήσουμε όλες τις λεπτομέρειες που αφορούν το BSc (Hons) in Computer Science – Business Informatics. Καλή αρχή!

Έχω διαβάσει και συμφωνώ με τους όρους χρήσης και την πολιτική απορρήτου